Flere tip til en god og sikker optænding

Optændings-tip

Hav optændingsblokke, tørt brænde
og tændstikkerne klar,
- så er du allerede godt på vej…